วิ่งเพื่อน้อง Tag

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 13 คน รวม 21 ห้อง 2 ประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 30 คน รวม 65 ห้อง 6 รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 43 คน รวม 86 คน ห้อง 8 ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ชาย 3 คน หญิง 3 รวม 6