FAQ

Virtual Run คืออะไร?

Virtual Run เป็นกิจกรรมการวิ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักวิ่งสามารถวิ่งในเวลาใดก็ได้ ในเส้นทางที่เป็นผู้กำหนดเอง โดยมีภาระกิจในการวิ่งในระยะที่กำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น

``วิ่งทั่วไทยไปทุกภาค`` วิ่งอย่างไร?

“วิ่งทั่วไทยไปทุกภาค” คือกิจกรรมวิ่งในแบบซีรีย์ประกอบด้วย 5 รายการตามภูมิภาคต่างๆ โดยวิ่งระยะทาง 10 กม. หนึ่งครั้งในจังหวัดใดก็ได้ในภูมิภาคนั้น ไม่กำหนดเส้นทาง จะเป็นวิ่งฝึกซ้อมเองหรือรายการแข่งขันก็ได้ และส่งบันทึกผลการวิ่งเพื่อขอรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกของภูมิภาคนั้น เป็นกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจและอาศัยความความซื่อตรงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการบรรลุภารกิจนี้

สมัครได้ที่ไหน?

ลิงค์สมัครวิ่งทั่วไทยไปทุกภาค

Package  (รวม 5 ภาค)

ลงทะเบียนแพ็คเกจ 5 ภาค สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=runtourthai2020

Package (รายภาค)

ภาคเหนือ สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=north2020

ภาคอีสาน สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=esan2020

ภาคกลาง สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=central2020

ภาคตะวันออก สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=east2020

ภาคใต้ สมัครที่ https://www.checkrace.com/eventDetail?name=south2020

ชำระเงินค่าสมัครได้อย่างไร?

สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมแนบสลิปการชำระเงินเข้าระบบ

ตรวจสอบสถานะการสมัครและการชำระเงินได้ที่ไหน?

ลิงค์ตรวจสอบสถานะการสมัครและชำระเงิน
-แพ็คเกจ 5 ภาค

http://www1.chekrace.com/race/83/names

ตรวจรายชื่อ

ภาคเหนือ

https://www1.chekrace.com/race/78/names

ภาคอีสาน

https://www1.chekrace.com/race/79/names

ภาคกลาง

https://www1.chekrace.com/race/80/names

ภาคตะวันออก

https://www1.chekrace.com/race/81/names

ภาคใต้

https://www1.chekrace.com/race/82/names

วิ่งก่อนแล้วสมัครภายหลังได้หรือไม่?

สมัครก่อนหรือหลังวิ่งก็ได้ ผลการวิ่งที่อยู่ในช่วง 15 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม  2563 ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการวิ่งในแต่ละภาคได้

ปิดรับสมัครเมื่อไหร่?

ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าเต็มจำนวน

วิ่งเมื่อไหร่ได้บ้าง?

กำหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม  2563 ผลวิ่งในช่วงดังกล่าวสามารถใช้แสดงได้

บันทึกผลการวิ่งอย่างไร?

ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีระบบ GPS หรือ แอพพลิเคชั่นสำหรับการวิ่งที่สามารถระบุสถานที่ ระยะทาง และเวลาได้ ได้แก่ Endomondos, Strava, Nike+, Runtastic, Runkeeper, Garmin, Fitbit, Suunto, etc.

https://goo.gl/LpRrU4

ส่งผลวิ่งอย่างไร?

++สามารถดูขั้นตอนการส่งผลวิ่งได้ที่ 

ใช้ผลจากการวิ่งในรายการแข่งขันได้หรือไม่?

ผลการวิ่งจากรายการที่มีระบบบันทึกเวลาแข่งขันพร้อมชื่อรายการและสถานที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการวิ่งได้

วิ่ง 10 กม. ในครั้งเดียว หรือสะสมระยะทางได้?

กิจกรรมนี้กำหนดให้เป็นการวิ่งระยะทาง 10 กม. หรือมากกว่า ภายใน 1 วัน เพื่อความท้าทายและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้พิชิตวิ่งทั่วไทยไปทุกภาค

ใช้ผลจากการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าได้หรือไม่?

วิ่งทั่วไทยไปทุกภาคเป็นกิจกรรมวิ่งกลางแจ้งในเส้นทางและระยะทางจริง ไม่สามารถใช้ผลการวิ่งบนอุปกรณ์วิ่งได้

ตรวจสอบผลการวิ่งอย่างไร?

สามารถตรวจสอบผลผ่านเวบไซต์ www.checkrace.com

ทำไมส่งผลไปแล้วยังไม่ผ่านการตรวจสอบ?

เกณฑ์การตัดสินการผ่านภารกิจแต่ละภูมิภาคมีดังนี้ 1.วิ่งระยะทาง 10 กม. หรือมากกว่า 2.วิ่งในเส้นทางที่อยู่ในภูมิภาคนั้น 3.วิ่งในช่วงเวลา 15 มี.ค. – 31 ธ.ค.  **รูปหลักฐานการวิ่งของท่านต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน โปรดขยายแผนที่ที่สามารถระบุสถานที่วิ่งของท่านได้

จะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัลอย่างไร?

เมื่อส่งผลการวิ่งแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามกติกา และจะจัดส่งเหรียญรางวัลและเสื้อผู้พิชิตไปตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัคร โดยจัดส่งด้วยบริการ ไปรษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชน รอบการจัดส่งสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เริ่มจัดส่ง 31 มิถุนายน 2563
***หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดส่งโดย  โปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้อง***

เสื้อและเหรียญรางวัลจะทยอยส่งหรือรอส่งเมื่อครบ 5 ภาค?
การจัดส่งเสื้อและเหรียญรางวัล (เริ่มจัดส่ง 31 มิถุนายน 2563)
-สมัครรายภาค
เมื่อผลผ่านการตรวจสอบแล้วภายใน 1 สัปดาห์
-สมัครแพ็คเกจ 5 ภาค
จัดส่งไม่เกิน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อมีผลผ่านการตรวจสอบแล้ว 2 ภาค
ครั้งที่ 2 ส่งรายการที่เหลือภายใน 31 ธ.ค. 2563 ส่งเฉพาะเสื้อสำหรับภาคที่ไม่ส่งผลหรือผลไม่ผ่านตามกติกา
รอบจัดส่งปกติสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งในรายการที่เสื้อและเหรียญขาดสต๊อค ท่านอาจได้รับเสื้อหรือเหรียญล่าช้าในบางภูมิภาค
บริจาคเงินเพื่อการกุศลเท่าไร?
รายได้จำนวน 10% ของค่าสมัครจะเป็นเงินบริจาคที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆ นักเรียนที่ขาดโอกาส หรือใช้เพื่อปรับปรุงโรงเรียนต่อไป
เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกรวบรวมและมอบให้โรงเรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จึงไม่ได้ออกใบเสร็จเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี
วิ่งทั่วไทยไปทุกภาคกำหนดจังหวัดในแต่ละภูมิภาคอย่างไร?

1.วิ่งทั่วไทยไปภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน

2.วิ่งทั่วไทยไปภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย

3.วิ่งทั่วไทยไปภาคกลาง 19 จังหวัด ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี

4.วิ่งทั่วไทยไปภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา

5.วิ่งทั่วไทยไปภาคใต้  14 จังหวัดได้แก่จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

ใช้แอพพลิเคชั่นใดสำหรับวัดระยะทางและบันทึกเส้นทางได้บ้าง?

Strava, Endomondos, Nike, นาฬิกา Garmin, Fitbit และอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเวลา สถานที่ ระยะทางได้

ผลจับเวลาจากงานวิ่งต่าง ภาพถ่ายพร้อมเหรียญรางวัลสามารถใช้เป็นหลักฐานการวิ่งได้

การเจตนาส่งผลที่ไม่เป็นไปตามกติกาเพื่อรับเหรียญรางวัล?

กรณีพบว่ามีเจตนาหรือจงใจทำผิดกติกาของกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจนี้ด้วยการเจตนาใช้ผลวิ่งของผู้อื่นหรือดัดแปลงแก้ไขบันทึกผลการวิ่งอันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินผลเป็นไม่ผ่านในรายการนั้น (DNF) ท่านจะไม่ได้รับเหรียญผู้พิชิตในรายการนั้น

หากสมัครแล้วไม่สามารถวิ่งตามภารกิจในภูมิภาคนั้นสำเร็จจะได้อะไรบ้าง?

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว ท่านที่สมัครร่วมกิจกรรมในภูมิภาคใดและไม่สามารถบรรลุภารกิจนั้นท่านจะได้รับเพียงเสื้อที่ระลึกของภูมิภาคนั้นจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ โดยเหรียญรางวัลขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้บรรลุภารกิจเท่านั้น

อยากทราบขนาดไซส์เสื้อ?

XS 34 นิ้ว / S 36 นิ้ว /  M 38 นิ้ว / L 40 นิ้ว / XL 42 นิ้ว / 2XL 44 นิ้ว / 3XL 46 นิ้ว /4XL 48 นิ้ว / 5XL 50 นิ้ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

Line id:@raceup โทร. 061 010-4669 หรือ เฟซบุ้ค http://www.fb.com/msg/runtourthai

ผู้จัดการโครงการคือใคร?

บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัดเป็นผู้คิดริเริ่มและดำเนินการโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ติดต่อทีมงาน
เพิ่มเพื่อน