Love 2 Run 2019

#รักกันรันนะ

Love 2 Run 2019 !

LOVE 2 RUN 2019 -วิ่งวันวาเลนไทน์
#รักกันรันนะ
เทศกาลแห่งความรักปีนี้ มาชวนกันวิ่งให้หัวใจแข็งแรง และความรักเบ่งบาน ใน Love 2 Run 2019 - ``รักกัน...รันนะ``
กิจกรรม Virtual Run วิ่งสะสมระยะทาง
ระหว่างวันที่: 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเวลาในการวิ่ง)
ระยะทาง : วิ่งสะสมระยะทาง 14 กม. Single หรือ 28 กม. Couple
เปิดรับสมัคร 1 - 31 มกราคม 2562
สมัครที่ https://www1.chekrace.com/race/love2run2019
**สมัคร 1-7 มกราคม 2562 สลักชื่อบนเหรียญให้**
โปรดระบุชื่อบนเหรียญในขั้นตอนการสมัคร (ไม่เกิน 5 ตัวอักษร)

วันที่จัดกิจกรรม: 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่จัดกิจกรรม: วิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถวิ่งบนอุปกรณ์ลู่วิ่งได้

ค่าลงทะเบียน: Single Pack 550 บาท / Couple Pack 990 บาท

สิ่งที่จะได้รับ: เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล

การกุศล: 10% ของค่าสมัครมอบให้มูลนิธิหยดน้ำ กองทุนเพื่อการศึกษา

FAQ

Q: ส่งผลการวิ่งได้ที่ไหน อย่างไร?
A: สามารถดูวิธีการส่งผลได้ที่ https://thaivirtualrace.com/howto-submit
Q: ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ใด?
A: กรณีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทดูวิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://thaivirtualrace.com/howto-slip
หากชำระเงินด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน
Q: สมัครได้ด้วยวิธีใด?
A: สามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://thaivirtualrace.com/howto-register

เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
2. ผู้ที่จะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัลต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่ระบุระยะทางการวิ่งไม่ต่ำกว่า 14 กม.
3. ส่งผลวิ่งภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2562
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อโอกาสทางการศึกษาของน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดโอกาส ไม่ใช่รายการแข่งขันในรูปแบบปกติ ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
#เพื่อโอกาสทางการศึกษาทั่วไทย

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม .