FAQ – Zodiac Run

Virtual Run คืออะไร?

Virtual Run เป็นกิจกรรมการวิ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักวิ่งสามารถวิ่งในเวลาใดก็ได้ ในเส้นทางที่เป็นผู้กำหนดเอง โดยมีภาระกิจในการวิ่งในระยะที่กำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น ไม่ใช่การจัดการแข่งขันรายการวิ่งแบบทั่วไป ไม่ต้องเดินทางไปสถานที่แข่งขัน

``วิ่ง 12 ราศี`` วิ่งอย่างไร?

“วิ่ง 12 ราศี” คือกิจกรรมวิ่งในรูปแบบการสะสมระยะทางวิ่งในรอบเดือนโดยท้าทายตัวคุณเอง ด้วยการตั้งเป้าหมายระยะทางการวิ่งในแต่ละเดือนของคุณล่วงหน้า ตามระยะทางที่กำหนด 25 กม., 50 กม., 100 กม., และ 200 กม. ไม่กำหนดเส้นทาง ไม่มีสถานที่แข่งขัน จะเป็นวิ่งฝึกซ้อมเองหรือรายการแข่งขันก็ได้ และส่งบันทึกผลรวมการวิ่งสะสมระยะในรอบเดือนที่กำหนด เพื่อรับเหรียญที่ระลึกประจำราศีในเดือนนั้น เป็นกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ฝึกซ้อมและออกวิ่งอย่างต่อเนื่องในรอบปี 2019 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจและอาศัยความความซื่อตรงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการบรรลุภารกิจนี้

การร่วมกิจกรรมต้องทำอย่างไรบ้าง?

วิธีการร่วมกิจกรรม

1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามแพ็คเกจการสมัครที่ต้องการ พร้อมเลือกเป้าหมายระยะทางที่คุณในแต่ละเดือน มีให้เลือกระยะ 25 กม. 50 กม. 100 กม. และ 200 กม.
2.ออกวิ่งสะสมระยะประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่งในแต่ละเดือน
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน

สมัครได้ที่ไหน?

ช่องทางลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

-สมัครร Package A/B 

https://www1.chekrace.com/race-open

-สมัคร 3 ราศี Package C (Aries-Gemini)

https://www1.chekrace.com/race/zodiacq1

– สมัคร 12 ราศี Package D/E 

https://www1.chekrace.com/race/zodiac2019

อยากทราบขนาดไซส์เสื้อ?

XS 34 นิ้ว / S 36 นิ้ว /  M 38 นิ้ว / L 40 นิ้ว / XL 42 นิ้ว / 2XL 44 นิ้ว / 3XL 46 นิ้ว / 4XL 48 นิ้ว / 5XL 50 นิ้ว

สมัครแพ็คเกจ 12 ราศี สามารถเปลี่ยนระยะเป้าหมายได้หรือไม่?

การสมัครแพ็คเกจ 12 ราศี สามารถเลือกระยะเป้าหมายได้เพียงระยะเดียวใน 12 เดือน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การสะสมระยะทางในแพ็คเกจ 12 ราศีมีความยืดหยุ่นกว่า หากเดือนใดต่ำกว่าเป้าหมายสามารถวิ่งชดเชยในเดือนถัดไปได้

การสมัครสามารถเลือกลงบางเดือนหรือบางราศีได้หรือไม่?

การสมัครแพ็คเกจรายเดือนสามารถเลือกสมัครในราศีที่ต้องการหรือทั้งหมดได้ โดยจะเปิดรับสมัครล่วงหน่าก่อนเดือนวิ่ง 1 เดือน เช่นต้องการวิ่งเดือนธันวาคม ราศีธนู จะเปิดรับสมัครวันที่ 1-30 พฤศจิกายน

ขอเปลี่ยนแพ็คเกจการสมัครได้หรือไม่?

หากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจการสมัครได้

ชำระเงินค่าสมัครได้อย่างไร?

โปรดชำระเงินค่าลงทะเบียนสมัครภายใน 3 วัน ตามวันที่และเวลาที่แจ้งทางอีเมล์ หากพ้นเวลาที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถชำระเงินได้ โปรดแจ้งเพื่อทำการยกเลิกและสมัครเข้ามาใหม่

-ดูวิธีการชำระเงินผ่านระบบ mpay
http://www.ais.co.th/mpay/online.html

-ดูวิธีการชำระเงินด้วย LINE Pay ได้ที่ https://line.me/th/pay/howto

สมัครเมื่อไหร่ วิ่งสะสมระยะวันไหน?

ต้องสมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เป็นกิจกรรมที่คุณต้องตั้งเป้าหมายล่วงหน้า

กำหนดการเปิดรับสมัครแต่ละราศีและช่วงเวลาสะสมระยะ
แพ็จเกจ 12 ราศีเปิดรับสมัคร 25 มี.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2562

เดือน ราศี ช่วงเวลารับสมัคร ช่วงเวลาสะสมระยะ
เมษายน เมษ 25 มี.ค.-31 เม.ย. 2562 1-30 เม.ย. 2562
พฤษภาคม พฤษภ 1-30 เม.ย. 2562 1-31 พ.ค. 2562
มิถุนายน เมถุน 1-31 พ.ค. 2562 1-30 มิ.ย. 2562
กรกฎาคม กรกฎ 1-30 มิ.ย. 2562 1-31 ก.ค. 2562
สิงหาคม สิงห์ 1-31 ก.ค. 2562 1-31 ส.ค. 2562
กันยายน กันย์ 1-31 ส.ค. 2562 1-30 ก.ย. 2562
ตุลาคม ตุลย์ 1-30 ก.ย. 2562 1-31 ต.ค. 2562
พฤศจิกายน พิจิก 1-31 ต.ค. 2562 1-30 พ.ค. 2562
ธันวาคม ธนู 1-30 พ.ย. 2562 1-31 ธ.ค. 2562
มกราคม มังกร 1-31 ธ.ค. 2562 1-31 ม.ค. 2563
กุมภาพันธ์ กุมภ์ 1-31 ม.ค. 2563 1-29 ก.พ. 2563
มีนาคม มีน 1-28 ก.พ. 2563 1-31 มี.ค. 2563
บันทึกระยะทางวิ่งสะสมอย่างไร?

กิจกรรมวิ่ง 12 ราศี เป็นกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทางในเดือนแข่งขัน ใช้ผลรวมระยะทางที่วิ่งได้ในเดือนนั้นๆ เป็นหลักฐานเพื่อแสดงการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ วิธีการบันทึกผลสามารถทำได้ ดังนี้
1.ใช้แอพลิเคชั่นบันทึกการวิ่ง
2.ใช้นาฬิกาบันทึกการวิ่ง
3.ใช้ภาพถ่ายการเข้าร่วมรายการแข่งขันวิ่ง หรือภาพถ่ายข้อมูลการวิ่งเช่นหน้าจอลู่วิ่งไฟฟ้า
4.เข้าร่วม Challenge ของกิจกรรมในแอพลิเคชั่นต่างๆ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้วิ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเป็นกิจกรรมอันทรงเกียรติในการเอาชนะเป้าหมายของตนเอง ผลการสะสมระยะทางวิ่งตามความเป็นจริงอาศัยความซื่อตรงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

เงื่อนไขและกติกาของกิจกรรมเป็นอย่างไร?

เงื่อนไขและกติกา
1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีภายในเดือนที่กำหนดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือน
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสมัคร และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนนั้นๆ
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือก ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีนั้นแต่จะยังคงได้รับเสื้อที่ระลึกตามแพ็คเกจการสมัครที่เลือก
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม

e-BIB คืออะไร ใช้ทำอะไร?

e-BIB คือป้ายหมายเลขวิ่งสำหรับผู้สมัครดาวน์โหลดและพิมพ์เก็บสะสมเป็นที่ระลึก หรือหากพิมพ์และเคลือบกันน้ำสามารถใช้ติดที่หน้าอกขณะวิ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในกาเข้าร่วมกิจกรรม ได้บรรยากาศเหมือนการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจริง กรณีนี้จะติดหรือไม่ก็ได้ไม่มีผลต่อการตัดสินการสะสมระยะทางวิ่งของท่านแต่อย่างใด

เดิน หรือวิ่งบนลู่ไฟฟ้า นับระยะทางสะสมได้หรือไม่?

กิจกรรมวิ่ง 12 ราศีเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและท้าทายขีดจำกัดของตนเอง ไม่มีการแข่งขันใดๆ การสะสมระยะการออกกำลังกายสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบการวิ่ง การเดิน หรือการวิ่งบนลู่ ขอเพียงให้สามารถแสดงระยะทางในกิจกรรมนั้นๆ ได้

กิจกรรมนี้มอบให้การกุศลใด้หรือไม่?

นอกจากกิจกรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวิ่งพิชิตเป้าหมายของนักวิ่งในแต่ละเดือนแล้ว พลังของทุกท่านยังส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ด้วยการร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน

1 กิโลเมตรที่นักวิ่งตั้งเป้าหมายจะแปลงเป็นเงินบริจาค 0.35 บาท มอบให้โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์การกำหนดเงื่อนไขและวิธีการการบริจาคเป็นของผู้ดำเนินการโครงการ

บันทึกผลการวิ่งอย่างไร?

ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีระบบ GPS หรือ แอพพลิเคชั่นสำหรับการวิ่งที่สามารถบันทึกระยะทาง และเวลาได้ ได้แก่ Endomondos, Strava, Nike+, Runtastic, Runkeeper, Garmin, Fitbit, Suunto, etc.

https://goo.gl/LpRrU4

ส่งผลวิ่งอย่างไร?

วิธีการบันทึกผลสะสมระยะสามารถทำได้ดังนี้

ส่งภาพ Screen Capture ผ่านระบบ ดูวิธีได้ที่ https://goo.gl/AsM2EP
โดยส่งระยะทางรวมที่วิ่งในเดือนเมษายนผ่านระบบ
ภายในวันสิ้นสุดของเดือนนั้นๆ

การตัดสินจะใช้ข้อมูลบันทึกผลการวิ่งของพี่นักวิ่งขั้นต่่ำตามเป้าหมายที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสมัคร

ใช้ผลจากการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าได้หรือไม่?

วิ่ง 12 ราศีเป็นกิจกรรมวิ่งที่ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายทุกรูปแบบ ในทุกสถานที่ การเดิน วิ่งบนอุปกรณ์ลู่วิ่งไฟฟ้า สามารถใช้เป็นระยะทางสะสมได้

จะได้รับเหรียญรางวัลอย่างไร?

เมื่อส่งผลการวิ่งแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามกติกา และจะจัดส่งเหรียญรางวัลไปตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัคร

ต้องส่งหลักฐานการวิ่งก่อนวันที่เท่าไหร่?

ท่านต้องส่งหลักฐานระยะทางวิ่งสะสมของเดือนที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วนภายในสุดท้ายของเดือน หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว และท่านไม่ได้ส่งหลักฐานตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ผลของภารกิจของท่านนี้เป็น “ไม่ผ่าน” ซึ่งท่านจะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศี

จะจัดส่งเหรียญรางวัลเมื่อใด?

-รอบการจัดส่งจะส่งเหรียญรางวัลภายหลังการตรวจสอบหลักฐานการวิ่งครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเป็นต้นไป

-แพ็คเกจ 12 ราศีจะจัดส่งรวมไม่เกิน 12 ครั้ง โดยเหรียญจะจัดส่งหลังตรวจสอบหลักฐานการวิ่งครบถ้วน
, เสื้อที่ระลึก 4 แบบ จะส่งไปพร้อมกับเหรียญรางวัลในช่วงเดือนของเสื้อในแบบนั้นๆ ,กรอบบรรจุเหรียญ จะจัดส่งไปพร้อมกับเหรียญรางวัลและเสื้อที่ระลึกในรอบจัดส่งรอบหนึ่งรอบใด

*หากต้องมีการจัดส่งเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากรอบจัดส่งทั้ง 12 ครั้ง อันมีสาเหตุมาจากที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วน หรือไม่มีผู้รับจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่ 70 บาท ต่อรายการ

**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งในรายการที่เสื้อและเหรียญขาดสต๊อค ท่านอาจได้รับเสื้อหรือเหรียญล่าช้าในบางกรณีราศี

ผลจับเวลาจากงานวิ่งต่าง ภาพถ่ายพร้อมเหรียญรางวัลสามารถใช้เป็นหลักฐานการวิ่งได้เช่นกัน

**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งในรายการที่เสื้อและเหรียญขาดสต๊อค ท่านอาจได้รับเสื้อหรือเหรียญล่าช้าในราศี
ใช้แอพพลิเคชั่นใดสำหรับวัดระยะทางและบันทึกเส้นทางได้บ้าง?

Strava, Endomondos, Nike, นาฬิกา Garmin, Fitbit และอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเวลา สถานที่ ระยะทางได้

ผลจับเวลาจากงานวิ่งต่าง ภาพถ่ายพร้อมเหรียญรางวัลสามารถใช้เป็นหลักฐานการวิ่งได้

หากสมัครแล้วไม่สามารถวิ่งตามภารกิจในราศีจะได้รับเหรียญหรือไม่?

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้ว หากท่านไม่สามารถบรรลุภารกิจกล่าวคือไม่สามารถวิ่งได้ระยะทางตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ท่านจะไม่ได้รับเหรียญผู้พิชิตราศีนั้น สำหรับเสื้อที่ระลึกในแพ็คเกจการสมัครจะจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ เหรียญรางวัลขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้บรรลุภารกิจเท่านั้น

การเจตนาส่งผลที่ไม่เป็นไปตามกติกาเพื่อรับเหรียญรางวัล?

กรณีพบว่ามีเจตนาหรือจงใจทำผิดกติกาของกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจนี้ด้วยการเจตนาใช้ผลวิ่งของผู้อื่นหรือดัดแปลงแก้ไขบันทึกผลการวิ่งอันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินผลเป็นไม่ผ่านในรายการนั้น (DNF) ท่านจะไม่ได้รับเหรียญผู้พิชิตในรายการนั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้าง?

Line id:@thaivirtualrace  หรือโทร. 061 010-4669 หรือผ่าน inbox ของเพจวิ่ง Facebook: http://www.fb.com/msg/runtourthai

ผู้จัดการโครงการคือใคร?

บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัดเป็นผู้คิดริเริ่มและดำเนินการโครงการ

ติดต่อทีมงาน
เพิ่มเพื่อน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.