#วิ่งเพื่อโอกาสทางการศึกษา

Thai VR

โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี

กาญจนบุรี – โรงเรียน ตชด. บ้านปิล๊อกคี่

โรงเรียน ตชด.บ้านปิล็อคคี่ จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลนักเรียน
อนุบาล 1-2               ชาย 45 คน หญิง 38 คน รวม 83 คน
ประถมศึกษา 1-6      ชาย 74 คน หญิง 101 คน รวม 175 คน
รวมทั้งหมด               ชาย 119 คน หญิง 139 คน รวม 258 คน

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรีย
ครู(ชาย) 3 คน ครู(หญิง) 3 คน ครูอัตราจ้าง(หญิง) 3 คน รวม 9 คน

ต้องการความช่วยเหลือ ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์พืช โต๊ะนักเรียน โต๊ะครู อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

ที่อยู่: หมู่ 4 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71180

โทรศัพท์: พตต.สุธีระ สุดแสวง (ครูใหญ่) 081-7561575