เลขที่จัดส่ง 2018

การจัดส่งเสื้อและเหรียญผู้พิชิต “วิ่งทั่วไทยไปทุกภาค 2018” จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express สามารถตรวจสอบเลขที่จัดส่งโดยค้นหาจากเลขที่สมัครหรือชื่อของท่าน
สำหรับท่านที่ไม่พบรายชื่อจัดส่งนี้ พัสดุของท่านยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดส่ง