วิ่ง 12 ราศี

#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2018 !

วิ่ง 12 ราศี - Zodiac Virtual Run Challenge 2018
กิจกรรมวิ่งที่จะสร้างพลังให้คุณออกวิ่งอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2018 และส่งต่อพลังให้กับอีกชีวิต
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต วิ่งสะสมระยะประจำเดือนเพื่อพิชิตเหรียญรางวัลประจำราศี สะสมครบ 12 ราศีรับเหรียญรางวัลพิเศษเหรียญสุริยะ //การร่วมกิจกรรม
1.ลงทะเบียนสมัคร -ล็อคเป้าหมาย ระยะทางที่คุณตั้งเป้าในแต่ละเดือน มีให้เลือกระยะ 25 กม. 50 กม. 100 กม. และ 200 กม.
2.ออกวิ่งสะสมระยะประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมาย
3.ส่งบันทึกผลระยะทางรวมที่คุณวิ่งในแต่ละเดือน
4.รอรับเหรียญราศีประจำเดือน //ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
สะสมระยะวิ่งในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันสิ้นสุดของเดือน

วันที่จัดกิจกรรม: 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

สถานที่จัดกิจกรรม: Virtual Run สามารถวิ่งได้ทุกที่ทุกเวลา

ค่าสมัคร: ดูรายละเอียดแต่ละแพ็คเกจ

สิ่งที่จะได้รับ: เหรียญรางวัลประจำราศี (เสื้อที่ระลึกในกรณีเลือกแพ็คเกจพร้อมเสื้อ)

การกุศล: รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ช่องทางลงทะเบียน
1.ลงทะเบียนแพ็คเกจ A ราศีเมษ (รับเฉพาะเหรียญ) กด
2.ลงทะเบียนแพ็คเกจ B ราศีเมษ (รวมเหรียญและเสื้อที่ระลึก) กด
3.ลงทะเบียนแพ็คเกจ C 12 ราศี (รับเฉพาะเหรียญ) กด
4.ลงทะเบียนแพ็คเกจ D 12 ราศี (รวมเหรียญ เสื้อและกรอบบรรจุเหรียญ) กด

ค่าสมัคร
1.แพ็คเกจ A สมัครราศีเดียว-รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 300 บาท
2.แพ็คเกจ B สมัครราศีเดียว-รวมเหรียญและเสื้อ ค่าสมัคร 500 บาท
3.แพ็คเกจ C สมัคร 12 ราศี -รับเฉพาะเหรียญ ค่าสมัคร 2,800 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561
4.แพ็คเกจ D สมัคร 12 ราศี -รวมเหรียญ เสื้อ 4 แบบ และกรอบบรรจุเหรียญ ค่าสมัคร 3,900 บาท (เปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561)

สิ่งที่จะได้รับ
1.เหรียญรางวัลประจำราศีเมษ จารึกระยะทางเป้าหมายของคุณ
2.e-BIB
3.กรณีสมัครแพ็คเกจ B รับเสื้อที่ระลึกแบบที่ 1 Galaxy One จัดส่งพร้อมเหรียญรางวัล

การชำระเงิน
ผ่านระบบ mPay ด้วยบัตรเครดิต เอทีเอ็ม หรือเคาน์เตอร์ Familymart, Tops
**โปรดชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถชำระเงินผ่านระบบ mPay ได้

เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งของแต่ละราศีภายในเดือนที่กำหนดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือน
2. ผู้ที่จะได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีและรางวัลผู้พิชิต 12 ราศี ต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่สะสม รวมระยะทางไม่ต่ำกว่าที่ได้เลือกไว้ในขั้นตอนการสมัคร และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของเดือนนั้นๆ
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่ง 12 ราศี
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลการวิ่งหรือส่งผลวิ่งไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่เลือก ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลประจำราศีนั้นแต่จะยังคงได้รับเสื้อที่ระลึกตามแพ็คเกจการสมัครที่เลือก
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมการกุศล ไม่ใช่การแข่งขัน ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
#พลังของคุณพลังเพื่อชีวิต

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม .