วิ่งทั่วไทยไปแซ่บอีสาน

#เพื่อโอกาสทางการศึกษาทั่วไทย

Run E-San วิ่งทั่วไทยไปแซ่บอีสาน !

วิ่งถิ่นอีสานแซ่บนัว

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และออกวิ่ง 10 กม. พร้อมจับระยะทางและสถานที่วิ่งใน 20 จังหวัดภาคอีสานได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย

วันที่จัดกิจกรรม: 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม: 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี เลย

ค่าลงทะเบียน: 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ: เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล

การกุศล: มอบให้โรงเรียนในภาคอีสานที่ร่วมโครงการ

เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561
2. ผู้ที่จะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล และรางวัลผู้พิชิตวิ่งทั่วไทยต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่ระบุระยะทางการวิ่งไม่ต่ำกว่า 10 กม. วันที่วิ่ง และสถานที่วิ่งตรงตามภูมิภาคที่ลงทะเบียนได้ครบถ้วน
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่งทั่วไทย ได้แก่หลักฐานการเดินทาง ภาพถ่าย หลักฐานที่สามารถยืนยันสถานที่ในวันที่วิ่ง
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ได้ส่งผลการวิ่งเป็นไปตามที่กำหนด เมื่อจบกิจกรรมหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้จัดจะส่งเสื้อที่ระลึกให้ (ไม่รวมเหรียญรางวัล)
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อโอกาสทางการศึกษาของน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดโอกาส ไม่ใช่รายการแข่งขันในรูปแบบปกติ ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
วิ่งเหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม .