วิ่งทั่วไทยสุขที่กลางใจ

#เพื่อโอกาสทางการศึกษาทั่วไทย

Run Central - วิ่งทั่วไทยสุขที่กลางใจ !

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และออกวิ่ง 10 กม. พร้อมจับระยะทางและสถานที่วิ่งใน 19 จังหวัดภาคกลางได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี ส่งผลการวิ่งของคุณเพื่อรับรางวัลเสื้อและเหรียญรางวัลผู้พิชิตภาคเหนือ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหรียญรางวัลแผนที่ประเทศไทย

วันที่จัดกิจกรรม: 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561

สถานที่จัดกิจกรรม: 19 จังหวัดภาคกลางได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง เพชรบุรี

ค่าลงทะเบียน: 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ: เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล

การกุศล: มอบให้โรงเรียนในภาคกลางที่เข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขและกติกา

1. กำหนดระยะเวลาการวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
2. ผู้ที่จะได้รับเสื้อที่ระลึก เหรียญรางวัล และรางวัลผู้พิชิตวิ่งทั่วไทยต้องส่งหลักฐานการวิ่งที่ระบุระยะทางการวิ่งไม่ต่ำกว่า 10 กม. วันที่วิ่ง และสถานที่วิ่งตรงตามภูมิภาคที่ลงทะเบียนได้ครบถ้วน
3. สงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการวิ่งของผู้ที่เข้าข่ายได้รับรางวัลผู้พิชิตวิ่งทั่วไทย ได้แก่หลักฐานการเดินทาง ภาพถ่าย หลักฐานที่สามารถยืนยันสถานที่ในวันที่วิ่ง
4. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ได้ส่งผลการวิ่งเป็นไปตามที่กำหนด เมื่อจบกิจกรรมหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้จัดจะส่งเสื้อที่ระลึกให้ (ไม่รวมเหรียญรางวัล)
5. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อโอกาสทางการศึกษาของน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ยังขาดโอกาส ไม่ใช่รายการแข่งขันในรูปแบบปกติ ขอสงวนสิทธิในรูปแบบ กติกา และเงื่อนไขการจัดกิจกรรมโดยผู้จัดกิจกรรม
#วิ่งเพื่อโอกาสทางการศึกษาทั่วไทย

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม .