การส่งผล 12 ราศี

วิธีที่ 1 ส่งผ่านเวบไซต์ Thaivirtualrace.com
ส่งภาพ Screen Capture ผลรวมระยะวิ่งจากแอพลิเคชั่น ผ่านแบบฟอร์มนี้
https://goo.gl/1bqA2e

วิธีที่ 2 ส่งผลผ่านระบบ chekrace มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าหน้าเวบไซต์ http://www1.chekrace.com

2. log in เข้าระบบ ด้วยอีเมล์และรหัสผ่านของท่าน

3.เลือกเมนู Virtual Race เพื่อดูรายการที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

4.กดแจ้งผลการวิ่ง เพื่ออัพโหลดไฟล์ภาพบันทึกผลการวิ่งของท่าน
4.1 ส่งภาพหน้าจอสรุปผลรวมระยะทางการวิ่งในเดือนนั้นๆ
4.2 ส่งภาพหน้าจอการวิ่งในแต่ละครั้ง (อาจใช้เวลาในการตรวจผล)

5.รอการตรวจสอบผลการวิ่ง เมื่อส่งไฟล์ภาพผลรวมระยะทางการวิ่งแล้วทีมงานจะทำการตรวจสอบและประกาศผล พร้อมจัดส่งเหรียญรางวัลให้ท่านต่อไป