กติกา

กติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม

1. วิ่งทั่วไทยไปทุกภาคเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้รักการวิ่งออกกำลังกายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยมีภารกิจในการวิ่งในภูมิภาคทั้ง 5 ของประเทศไทย และยังมอบโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

2. กิจกรรมจะประกอบด้วยการวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตรภายใน 1 วันในเส้นทางและสถานที่ที่คุณกำหนดเอง ในจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคที่คุณลงทะเบียนร่วมกิจกรรม เป็นการวิ่งกลางแจ้ง (ไม่นับการวิ่งบนอุปกรณ์)

3. เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม 15 มีนาคม 2563- ปิดรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. ระยะเวลาของกิจกรรม/ส่งผลการวิ่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้แอพลิเคชั่นบันทึกผลการวิ่งใดก็ได้ ที่แสดงระยะทาง ตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ และระบุตัวตนของท่าน

6. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแห่งความซื่อสัตย์และจริงใจ สร้างโอกาสให้ตัวเองและแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคุณ ผู้คนรอบข้าง และสังคมอันดีงาม

7. สิ่งที่จะได้รับ
– เสื้อที่ระลึกในแต่ละภูมิภาคที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
– เหรียญผู้พิชิตของภูมิภาคนั้น

8.การจัดส่งเสื้อและเหรียญรางวัลจะทยอยส่งตามรายการที่ได้ส่งผลเข้ามา ไม่ต้องรอจนครบทั้ง 5 ภูมิภาค
**ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งในรายการที่เสื้อและเหรียญขาดสต๊อค ท่านอาจได้รับเสื้อหรือเหรียญล่าช้าในบางภูมิภาค