ระยอง-โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 13 คน รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 30 คน รวม 65 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 43 คน รวม 86 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
ชาย 3 คน หญิง 3 รวม 6 คน

ยังมีนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

ถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย :หมู่ที่7 บ้านบ้านน้ำกร่อย ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ :เขาชะเมา จังหวัด : ระยอง รหัสไปรษณีย์ :21110
โทรศัพท์ :038-010041